Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za zlecenie prowadzenia sprawy, ustalane jest indywidualnie z klientem i zależy od stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy oraz przewidywanego czasu trwania postępowania, w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. Podstawą ustalania wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej są stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Wynagrodzenie może być również ustalane w sposób zryczałtowany, w systemie ratalnym, od każdej dokonanej w sprawie czynności.

Ustalanie wysokości wynagrodzenia:

W celu uzyskania wstępnej informacji o wysokości wynagrodzenia proszę wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, z krótkim opisem sprawy – odpowiedź wraz z wyceną usługi zostanie wysłana w dni robocze w ciągu 24 h.